Veiledere Fagområde
reidun.johansen@hihm.no

Reidun Ekse Johansen

Studieveileder Avdeling for Folkehelsefag

Bachelor - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Bachelor i folkehelsearbeid

Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen

Master i folkehelsevitenskap -med vekt på endring av livsstilvaner

line.hov@hihm.no

Line Hov

Studieveileder Avdeling for Folkehelsefag

Bachelor i sykepleie

Bachelor i tannpleie

Carina Axelsson

Studieveileder Avdeling for Folkehelsefag
Bachelor i sykepleie
nina.nordengen@hihm.no

Nina Margrete Nordengen

Studieveileder Avdeling for Folkehelsefag

Master i psykiskhelsearbeid

Helsesøsterutdanning

Videreutdanning i anestesisykepleie

Videreutdanning i operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesisykepleie

Videreutdanning i demensomsorg

Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse

Videreutdanning i kreftsykepleie

Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid

Videreutdanning i rehabilitering

Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser

ida.tveiten@hihm.no

Ida Solheim Tveiten

Førstekonsulent Høgskoleadministrasjonen
Ansvar for kurs og oppdragsstudier
Publisert: . Sist endret: .