Studenter kan innvilges permisjon i inntil ett år og vanligvis etter at 30 studiepoeng er fullført. Skriftlig søknad skal leveres i studieadministrasjonen på ditt campus. Vær oppmerksom på at dersom du har påbegynt et studieprogram eller emne, og det skjer endringer i programmet eller emnet i løpet av din permisjonstid, har du rett til å gå opp til eksamen etter opprinnelig studieplan/emnebeskrivelse i ett år etter at endringene ble innført.

Søknadsskjema for permisjon.

Les mer om permisjoner i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Hedmark §5 og i Lov om universiteter og høyskoler §§4-5

Publisert: . Sist endret: .