Du kan søke om overflytting til Høgskolen i Hedmark forutsatt at du har studieplass på tilsvarende utdanning ved en annen institusjon. Dette gjelder nå følgende studier:

Barnehagelærerutdanning, Grunnskolelærerutdanningene og Lektorutdanning.
Du skal registrere søknaden om overflytting i høgskolens Søknadsweb.
I nettsøknaden skal du laste opp skjema for overflytting.

Sykepleierutdanning. 
Overflyttingsskjema fylles ut og sendes til adressen oppgitt i skjemaet.

Høgskolen i Hedmark tar forbehold om at vi har ledige studieplasser på det studiet du søker overflytting til.

Publisert: . Sist endret: .