Studenter som har høyere utdanning fra før, kan søke om å få innpasset hele eller deler av denne utdanningen i sitt nåværende studium.

Høgskolen kan innhente opplysninger om resultater fra de fleste norske utdanningsinstitusjoner elektronisk. Du som student kan akseptere dette i StudentWeb.

Søknad med vedlegg, som spesifisert i skjemaet, sendes eller leveres til studieadministrasjonen på ditt campus.

Søknadsskjema finner du her, under søknad om godskriving.

For å få tildelt grad eller utstedt vitnemål fra Høgskolen i Hedmark må minst 60 studiepoeng være avlagt hos oss. Innpassing av utdanning fra institusjoner i utlandet er begrenset til 60 studiepoeng.

Publisert: . Sist endret: .