• Engasjer deg

    Som student kan du påvirke og engasjere deg i høgskolens videre utvikling gjennom ulike verv.
  • Studentsamfunn

    Hver campus har sitt eget studentsamfunn, og disse jobber for at du skal trives som student ved Høgskolen i Hedmark.