Høgskolen tar på seg forskningsoppdrag for offentlige og private. Det kan være i form av et fullfinansiert prosjekt betalt av oppdragsgiver eller som bidragsprosjekt, der høgskolen finansierer en egenandel.

Forskning i høgskolen er underlagt etiske retningslinjer. Det skal inngås en avtale som regulerer rettigheter og plikter. Typisk skal høgskolen levere en rapport, et produkt, delta i en prosess eller annet innen avtalt tidspunkt. Ofte er det aktuelt at høgskolen kan nytte (deler av) materialet til vitenskapelig publisering, men dette skal i tilfelle fremgå av avtalen.

Muligheten for å få utført oppdragsforskning er avhengig av om person(er) med relevant kompetanse kan gjøres tilgjengelig i det aktuelle tidsrom. Henvendelse kan skje til kontaktpersonene eller direkte til aktuell person eller fagmiljø, sjekk gjerne forskningssidene. Det formelle omkring oppdraget håndteres av den aktuelle oppdragsenheten. For større prosjekt er det nasjonale ordninger for tredjepartsfinansiering. Mindre utviklingsprosjekt kan utføres av studenter/kandidater.

Publisert: . Sist endret: .