Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet»får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025.

Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet. 

Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning både for å delta på KFK-studietilbud som er presentert lenger ned på denne siden (se liste over studietilbud), og for å delta på institusjonens «andre studietilbud/ regionale tilbud».

For KFK-tilbudene holder det i første omgang å sende søknad om studieplass og deltakelse i stipend- eller vikarordningen på http://udir.no/videreutdanning.

For andre studietilbud/regionale tilbud må du både søke om studieplass direkte til institusjonen og om deltakelse i vikar- eller stipendordningen på http://udir.no/videreutdanning

 

Studieåret 2016/2017 har Høgskolen i Hedmark følgende tilbud innenfor strategien:

Andrespråkspedagogikk, 30 sp

Engelsk 1 for 1.-7. trinn, 30 sp

Engelsk 1 for 5.-10. trinn, 30 sp

Engelsk 2 for 1.-7. trinn, 30 sp

Engelsk 2 for 5.-10. trinn, 30 sp

Engelsk 1 for 8.-13. trinn, 30 sp

Engelsk 2  for 8.-13. trinn, 30 sp 

Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag 1, for 5.-10. trinn, 30 sp

Matematikk 2 for 5.-10. trinn, 30 sp

Naturfag 1 for 1.-7. trinn, 30 sp

Naturfag 2 for 1.-7. trinn, 30 sp

Norsk 1 for  5.-10. trinn, 30 sp 

Norsk 2 for 1.-7. trinn, 30 sp

Norsk 2 for 5.-10. trinn, 30 sp

Norsk 1 for 8.-13. trinn, 30 sp

Norsk 2 for 8.-13. trinn, 30 sp 

Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag, 30 sp

Musikk 1, 30 sp (søkersted Norges Musikkhøgskole)

Det er også mulig å søke på andre fag/områder ut fra lokale behov. Du kan altså enten benytte studietilbudene over, eller søke andre studier. Kriteriet er da at du skaffer studieplassen selv, og at søknaden godkjennes av skoleeier. Høgskolen i Hedmark, Kurs og Oppdrag LUNA, kan tilby:

Matematikk, uteskole og digital kompetanse - fra barnehage til 7. trinn, 30 sp

Publisert: . Sist endret: .