Høgskolen i Hedmark sammarbeider med Sykehuset Innladet om studie i grunleggende helsepedagogikk

Helsepedagogikk dreier seg om samhandlingen mellom fagpersonell og brukere/pasienter. Det har som mål å styrke helsepersonell sin
kompetanse inne fagfeltet pasient- og pårørende opplæring.

Helsepedagogikk handler om å forstå hva som fremmer læring og hva som kan være til hinder for læring hos pasienter og brukere.
Studiet gir kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere helsepedagogiske tilbud til personer med langvarig sykdom,
funksjonsnedsettelser, helseutfordringer og deres pårørende, og trekke brukerkunnskap inn i pasient- og pårørende opplæring.

Målgruppe:

Helsearbeidere innen spesialist- og kommunehelsetjeneste
Brukere som har gjennomført 5-moduls kurs i helsepedagogikk i regi av Lærings- og mestringssenteret Sykehuset Innladet

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Gjennomført 5-moduls kurs i helsepedagogikk i regi av LMS Sykehuset Innladet

Les mer om kurset her

Undervisning

5-moduls kurs i helsepedagogikk i regi av LMS Sykehuset Innladet

Fagdager hos Høgskolen i Hedmark:

 

Kontakt

Lærings- og mestringssenteret Sykehuset Innladet Anita Østheim

Faglig kontakt Høgskolen i Hedmark Anne Trollvik

Administrativ kontakt Trude Andersen

Publisert: .