Høgskolen i Hedmark samarbeider med Sykehuset Innlandet om studie i grunleggende helsepedagogikk

Formålet med studiet er å styrke studentens kompetanse i helsepedagogisk arbeid som en forutsetning for å kunne yte pasient og brukere veiledning og støtte til egen mestring. Helsepedagogikk er en kompetanse som er nødvendig for helsepersonell som skal medvirke i lærings- og mestringstilbud der RRPO`s arbeidsmåte ligger til grunn.

Helsepedagogikk handler om å forstå hva som fremmer læring og hva som kan være til hinder for læring hos pasienter og brukere.

Studiet gir kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere helsepedagogiske tilbud til personer med langvarig sykdom, funksjonsnedsettelser, helseutfordringer og deres pårørende, og trekke brukerkunnskap inn i pasient- og pårørende opplæring.

Målgruppe:

Helsearbeidere innen spesialist- og kommunehelsetjeneste og som har gjennomført 5-modulskurs i helsepedagogikk i regi av RRPO/LMS Sykehuset Innlandet

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Gjennomført 5-moduls kurs i helsepedagogikk i regi av LMS Sykehuset Innladet

Les mer om kurset her

Undervisning

5-moduls kurs i helsepedagogikk i regi av LMS Sykehuset Innladet

Fagdager hos Høgskolen i Hedmark:

 

Kontakt

RRPO Magnus Østvang

Faglig kontakt Høgskolen i Hedmark Anne Trollvik

Administrativ kontakt Trude Andersen

Publisert: .