Dokumentasjon av helsehjelp er lovpålagt for alt helsepersonell som utøver selvstendig helsehjelp. Kommunikasjon mellom nivåer og avdelinger i helsetjenesten skal skje effektivt og sømløst. Det er derfor svært viktig at det stilles krav til rask og korrekt informasjonsoverføring.

Dette krever kompetanse i faglig forsvarlig dokumentasjon og systemkunnskap!

Studiet er nettbasert og fleksibelt, slik at det kan kombineres med arbeid og tilpasses arbeidssituasjon til den enkelte. 

Målgruppe

Helsepersonell som har daglig dokumentasjonsansvar og som har ansvar for å veilede annet helsepersonell i dokumentasjon. Studiet retter seg mot ansatte i kommunehelsetjenesten.

 

Hva blir du kvalifisert for?

Studiet har som hensikt å gi ansatte i kommunehelsetjenesten kompetanse innenfor området dokumentasjon av helsehjelp, slik at de kan bidra til forbedring av dokumentasjon i praksis.

Utdanningen skal gi kunnskap som tilfredsstiller faglige, etiske og myndighetskrav på området og vil gi relevant og oppdatert kunnskap om aktuelle lover og forskrifter relatert til dokumentasjonsplikt og kvalitetsutvikling. Det skal også føre til økt fokus på dokumentasjonens betydning for pasientsikkerhetsarbeid.

Studiet vil kunne bidra til økt kompetanse i utviklingsarbeid på egen arbeidsplass og føre til økt kompetanse i bruk av elektroniske verktøy og dokumentasjonsverktøy.

 

Oppbygging og gjennomføring

 Studiet inneholder sentrale områder som:

Dokumentasjon av helsehjelp_1

• Faglige, etiske og juridiske føringer for dokumentasjon av helsehjelp.

• Praktisk dokumentasjon av helsehjelp.

• Undervisning, endringsledelse og kvalitetsutvikling.

Undervisningsmateriale vil være tilgjengelig på Høgskolens nettbaserte klasserom Fronter. Undervisning og læring vil skje gjennom videoforelesninger, oppgaver, medstudentrespons og diskusjoner. Det gis tilbud om veiledning.

Det er knyttet obligatoriske arbeidskrav til studiet i form av innleveringsoppgaver. Studiet avsluttes med en hjemmeeksamen over 5 dager.

 

Opptakskrav

Studiet er en videreutdanning som bygger på Bachelor i helsefaglige utdanninger. Det forutsettes at kandidaten er i et arbeidsforhold som krever dokumentasjon av helsehjelp og behersker elektronisk verktøy.

 

 

Kontaktinformasjon

Fagansvarlig: Merete Furnes

Administrativ kontakt: Ida Tveiten /tlf: 62 43 03 07

Se studieomtale for søking

Publisert: .