Høgskolen i Innlandet - Hedmark har et bredt fagmiljø som kan være behjelpelige med å utvikle kurs/studieprogram tilpasset din bedrifts eller organisasjons spesielle behov.

Vi forsøker å være en totalleverandør av kompetanse på høyere nivå, og vi ser det som en utfordring å finne løsninger for hva slags kompetanse som er mest hensiktsmessig for deg og din virksomhet.

 

Publisert: . Sist endret: .