Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet er et stort videreutdanningsprogram for lærere som ledes av Utdanningsdirektoratet.

I studieåret 2014/2015 vil over 20 universiteter og høgskoler tilby videreutdanningsprogrammer i regi av Kompetanse for kvalitet.

Se hvilke tilbud som finnes ved Høgskolen i Hedmark