COLOURBOX5682965

Har du eller noen i din organisasjon behov for ny kunnskap og faglig påfyll?

Høgskolen i Innlandet - Hedmark har en rekke etter- og videreutdanningstilbud innen høgskolens ulike fagområder. Vi tilbyr studier, emner og kurs på forespørsel fra privat- og offentlig sektor. Vi skreddersyr utdanningstilbud basert på oppdragsgivers behov og oppdragsgiver avgjør hvem som skal delta, samt tid og sted for gjennomføringen.

Etterutdanningstilbudene er ikke eksamensrettet, og gir ikke formell kompetanse i form av studiepoeng mens videreutdanningstilbudene gir studiepoeng.

 

Publisert: . Sist endret: .
Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet er et stort videreutdanningsprogram for lærere som ledes av Utdanningsdirektoratet.

I studieåret 2014/2015 vil over 20 universiteter og høgskoler tilby videreutdanningsprogrammer i regi av Kompetanse for kvalitet.

Se hvilke tilbud som finnes ved Høgskolen i Hedmark