Utdanning på oppdrag

Utdanning på oppdrag

Høgskolen i Hedmark har en rekke etter- og videreutdanningstilbud innen Høgskolens ulike fagområder, og det finnes flere muligheter en studiene du finner i det ordinære studietilbudet.

Høgskolen tilbyr også studier, emner og kurs på forespørsel fra privat- og offentlig sektor.

Vi skreddersyr utdanningstilbud basert på oppdragsgivers behov og oppdragsgiver avgjør hvem som skal delta, samt tid og sted for gjennomføringen. 

Se våre øvrige tilbud

Nyheter

  • Bevegelsesglede og økologisk mat

    I forbindelse med Forskningsdagene 2016 inviterer avdeling for folkehelsefag til paneldebatt onsdag 28.september. Fokus er rettet mot bevegelsesglede i idrett og skole og økologisk mat.
  • EU-midler til Høgskolen i Hedmark

    Kroppsøvingsmiljøet ved Høgskolen i Hedmark har sammen med sine samarbeidspartnere fått tilslag på midler fra det prestisjetunge forskningsprogrammet til EU, Horizon 2020.