Utdanning og diversitet

Høgskolen i Hedmark har hatt forskningsaktivitet og studietilbud innenfor flerkulturell pedagogikk og norsk som andrespråk i barnehagen og skolen siden begynnelsen av 1980-tallet. Fra 2004 ble 'Flerkulturell barnehage og skole' (tidligere 'Minoritetsstudier') utpekt som et av hovedinnsatsområdene ved høgskolen. Det fikk i 2012 betegnelsen 'Utdanning og diversitet' og ble et av høgskolens strategiske forskningsområder.

Forskningsområdet ivaretas av forskere fra fagområdene pedagogikk, norsk, RLE og samfunnsfag. Arbeidet favner forskning, utdanningstilbud og ulike forsknings- og formidlingsrelaterte arrangement.

Forskningsområdet ledes for tiden av professor Lars Anders Kulbrandstad, førsteamanuensis Anne Skaret og Thor-André Skrefsrud.

Publisert: . Sist endret: .

Nyheter

  • Ny bok: Andrespråk og flerspråklighet i barnehagen

    Andrespråk og flerspråklighet i barnehagen presenterer ny, forskningsbasert kunnskap om barnehagen som språklæringsarena. Fokuset er rettet mot barnehagelæreres perspektiver på arbeid med flerspråklige barns språkutvikling. 
  • Ny bok: Refleksjon og relevans

    Refleksjon og relevans – språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene er en artikkelsamling basert på forskningsprosjektet Diversitet i lærerutdanningene (DILUT), innenfor Utdanningsdirektoratet sin satsing Kompetanse for mangfold.