Illustrasjonsfoto - bøker. Kilde: Colourbox.

Senter for praksisrettet utdanningsforskning ser det som en viktig oppgave å formidle forskningsbasert kunnskap gjennom bøker, rapporter, artikler, kronikker, medieoppslag og annet på en slik måte at det skal være tilgjengelig for de som møter barn og unge i utdanningsfeltet.

 

Her samles ulike trykte publikasjoner der senterets forskere har bidratt.

Bøker
Rapporter
Dette vet vi om... Barnehagen
Dette vet vi om... Skolen
LP-serien
Kronikker
Annet

Medieoppslag

Publisert: . Sist endret: .