• Dette vet vi om... Barnehagen

  Dette vet vi om... Barnehagen er en serie på 6 hefter som tar opp aktuelle problemstillinger som barnehager støter på i sitt daglige arbeid med barns trivsel, læring og utvikling. Redaktører for serien er professor Thomas Nordahl, SePU, og lektor Ole Hansen, Aalborg Universitet.
 • Paideia om kvalitet i barnehagen

  Nyeste utgave av Paideia er viet artikler om kvalitet i barnehagen. Blant annet beskriver professor May Britt Drugli gode hverdagssituasjoner i barnehagen for de yngste barna. Rutinesituasjoner er gode arenaer for å oppleve fellesskap, trivsel og læring, mener Drugli.
 • Systematikk og utholdenhet gir bedre barnehager

  Vellykket utviklingsarbeid i barnehagen gjør at barn trives bedre og får bedre språk og sosiale ferdigheter. Det viser Thomas Nordahl og May Britt Drugli i en ny artikkel i Første steg. 
 • Hva kjennetegner den gode barnehagen?

  En studie Anne Kostøl, SePU, har gjennomført i to barnehager bekrefter tidligere funn om hva som kjennetegner en god barnehage. Det handler om et inkluderende fellesskap godt tilpasset enkeltbarn der personalet gir både følelses- og atferdsmessig støtte til sosial og faglig læring.
 • Hvordan kan skolen utjevne kjønnsforskjeller?

  Mange gutter blir hengende etter allerede fra skolestart, og scorer langt dårligere enn jentene både faglig og sosialt og når det gjelder motivasjon og arbeidsinnsats, forteller Thomas Nordahl, SePU til NRK. Hva kan skolen gjør for å utjevne forskjellene?
 • «Det ved vi om»-serien roses i Danmark

  Bokserien «Det ved vi om…» som også er utgitt på norsk, løftes fram som eksempel på «best practice» når det gjelder forskningsformidling av Utdannings- og forskningsdepartementet i Danmark. Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Hedmark og Ole Hansen, LSP, Aalborg universitet er redaktører for serien.
 • Nordahl skaper debatt i Danmark

  En ny rapport fra Thomas Nordahl, SEPU, viser at danske lærere vurderer at 25 % av elevene i grunnskolen har individuelle vanskeligheter, problemer eller diagnoser. Tallene har skapt stor oppmerksomhet i Danmark.
 • Nytt hefte om bruk av kartleggingsresultater i skolen

  Alle skoler har i dag god tilgang til data om hvordan elevene har det i skolen, men hvordan skal materialet brukes? I dette hefte viser professor Thomas Nordahl hvordan data kan analyseres systematisk og brukes aktivt for å forbedre praksis.
 • Lillehammer lykkes med tidlig innsats

  Lillehammer kommune har sammen med SePU over flere år jobbet systematisk med å heve kvaliteten på ordinær opplæring og spesialundervisning. Nå kommer resultater som viser at kommunen lykkes.
 • Nytt hefte om små barns utvikling og læring

  Et nytt hefte i Det vet vi om-serien tar opp forholdet mellom det nysgjerrige, lærende barnet og den voksne omsorgspersonen. Dette er interessant lesing for ansatte i barnehager, men også andre som møter de yngste barna i jobbsammenheng og for småbarnsforeldre.
 • Nye muligheter for rektorutdanning

  1. februar åpner Utdanningsdirektoratet for nye søknader til rektorutdanning.  Både Lars Arild Myhr og Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) vil forelese på studiet.
 • Paideia om målrettede tiltak og forbedringer i barnehage og skole

  Paideia feirer sin tiende utgivelse med et temanummer om målrettede tiltak og forbedringer i barnehage og skole. I en av artiklene ser førsteamanuensis Ratib Lekhal på om det er noen sammenheng mellom antall timer i barnehagen og utviklingen for 4-5-åringer. Dataene er samlet inn gjennom et SePU-prosjekt.Tidsskriftet kan bes...
 • Bok: Nordahl om det viktige samarbeidet mellom hjem og skole

  Forskning viser at et positivt hjem-skole-samarbeid har stor betydning for barn og unges læring. I denne boken presenterer professor Thomas Nordahl, SePU, oppdatert kunnskap om hvordan skolen og foreldrene kan møtes og samarbeide til beste for elevene.
 • Artikler fra tidsskriftet Paideia på nett

  Utgiverne av tidsskriftet Paideia har inngått samarbeid med Utdanningsforbundets nettside for formidling av forskning: utdanningsforskning.no. Det betyr at flere artikler fra Paideia nå er tilgjengelige åpent på nett.