Thomas Nordahl
Stilling: Senterleder, professor
Telefon: 62 51 77 23
Mobil: 952 77 414
E-post: thomas.nordahl@hihm.no


Lars Myhr

Lars Arild Myhr
Stilling: Ass. senterleder og høgskolelektor
Telefon: 62 51 76 49
Mobil: 930 95 988
E-post: lars.myhr@hihm.no   


Monica Bekkelien
Stilling: Høgskolelektor
Telefon: 62 43 08 99
Mobil: 414 48 675
E-post: monica.bekkelien@hihm.no 


Bjørn

Bjørn Berg

Stilling: Førsteamanuensis

Telefon: 992 73 072
E-post: bjoberg5@online.no


MayBD small

May Britt Drugli
Stilling: Professor II
E-post: may.b.drugli@ntnu.no 

 


Hilde Forfang
Stilling: Høgskolelektor
Telefon: 62 51 72 91
Mobil: 917 49 689
E-post: hilde.forfang@hihm.no 


Kjersti Sørmoen Håland
Stilling: Høgskolelektor
Telefon: 62 51 72 23
Mobil: 900 37 049
E-post: kjersti.haland@hihm.no


Mette Marit Jenssen
Stilling: Høgskolelektor
Telefon: 62 51 72 20 
Mobiltelefon: 976 62 676
E-post: mette.jenssen@hihm.no


Hege Knudsmoen

Hege Knudsmoen
Stilling: Høgskolelektor
Telefon: 62 51 72 40
Mobil: 943 56 760 
E-post: hege.knudsmoen@hihm.no


Anne Kostøl

Anne Kostøl
Stilling: Førstelektor
Telefon: 62 51 78 75
E-post: anne.kostol@hihm.no
CV 


Ratib Lekhal
Stilling: Førsteamanuensis II
Telefon: 62 51 72 25
Mobil: 980 27 593
E-post: ratib.lekhal@bi.no 


Gro Løken
Stilling: Ph.d.-stipendiat 
Telefon: 62 51 77 50
Mobil: 958 40 765
E-post: gro.loken@hihm.no


Ragnhild aug2014

Ragnhild Narum
Stilling: Seniorrådgiver FoU
Telefon: 62 51 78 33
E-post: ragnhild.narum@hihm.no


Anne Karin aug2014

Anne-Karin Sunnevåg
Stilling: Ph.d.-stipendiat
Telefon: 62 51 78 48
Mobil: 934 59 897
E-post: annekarin.sunnevag@hihm.no


Inger Vigmostad (permisjon til juni 2017)
Stilling: Høgskolelektor
Telefon: 62 51 76 77
Mobil: 991 51 124
E-post: inger.vigmostad@hihm.no


Ann Margareth Aasen
Stilling: Ph.d.-stipendiat
Telefon: 62 51 78 74
Mobil: 416 48 301
E-post: ann.aasen@hihm.no


Publisert: . Sist endret: .