SePU

Nyheter

  • Paideia: John Hattie med artikkel om synlig læring

    Professor John Hattie, hans forskning og bruken av denne forskningen har vært mye diskutert i de nordiske land i det siste. I en artikkel spesialskrevet til Paideia kommer Hattie inn på kritikk som har blitt reist mot forskningen. Han skriver også om hvordan hans resultater kan brukes. Tidsskriftet kan bestilles fra Dafolo:B...
  • LP-konferansen: inspirerende og lærerikt

    Den 4. LP-konferansen ble arrangert av Høgskolen i Hedmark (HH) i samarbeid med Læringssenteret Porsgrunn og University College Nordjylland, og samlet hele 388 deltakere.
  • Nordahl holdt foredrag for nordiske utdanningsministre

    Denne uken var Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Hedmark, invitert til Nordisk Ministerråd for å holde foredrag for de nordiske utdanningsministrene. Temaet for foredraget var forskningsbasert kunnskap og anvendelse av denne kunnskapen i praksis.
Flere nyheter