SePU

 • Tidsskriftet Paideia

  Les forskningsbaserte, praksisnære artikler om barn og unge sin læring og utvikling i barnehage og skole.
 • Dette vet vi om... Skolen

  En serie som tar opp aktuelle problemstillinger som skoler støter på i arbeidet med å utvikle et godt læringsmiljø for elevene.

Nyheter

 • «Det ved vi om»-serien roses i Danmark

  Bokserien «Det ved vi om…» som også er utgitt på norsk, løftes fram som eksempel på «best practice» når det gjelder forskningsformidling av Utdannings- og forskningsdepartementet i Danmark. Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Hedmark og Ole Hansen, LSP, Aalborg universitet er redaktører for serien.
 • Nytt hefte om bruk av kartleggingsresultater i skolen

  Alle skoler har i dag god tilgang til data om hvordan elevene har det i skolen, men hvordan skal materialet brukes? I dette hefte viser professor Thomas Nordahl hvordan data kan analyseres systematisk og brukes aktivt for å forbedre praksis.
 • Nytt hefte om små barns utvikling og læring

  Et nytt hefte i Det vet vi om-serien tar opp forholdet mellom det nysgjerrige, lærende barnet og den voksne omsorgspersonen. Dette er interessant lesing for ansatte i barnehager, men også andre som møter de yngste barna i jobbsammenheng og for småbarnsforeldre.
 • Bok: Nordahl om det viktige samarbeidet mellom hjem og skole

  Forskning viser at et positivt hjem-skole-samarbeid har stor betydning for barn og unges læring. I denne boken presenterer professor Thomas Nordahl, SePU, oppdatert kunnskap om hvordan skolen og foreldrene kan møtes og samarbeide til beste for elevene.
Flere nyheter