SePU

Høgskolen i Hedmark er fra 1. januar 2017 Høgskolen i Innlandet.
Sjekk ut SePUs nye nettsider her.

Publisert: . Sist endret: .
 • Tidsskriftet Paideia

  Les forskningsbaserte, praksisnære artikler om barn og unge sin læring og utvikling i barnehage og skole.
 • Dette vet vi om... Skolen

  En serie som tar opp aktuelle problemstillinger som skoler støter på i arbeidet med å utvikle et godt læringsmiljø for elevene.

Nyheter

 • Dette vet vi om... Barnehagen

  Dette vet vi om... Barnehagen er en serie på 6 hefter som tar opp aktuelle problemstillinger som barnehager støter på i sitt daglige arbeid med barns trivsel, læring og utvikling. Redaktører for serien er professor Thomas Nordahl, SePU, og lektor Ole Hansen, Aalborg Universitet.
 • Paideia om kvalitet i barnehagen

  Nyeste utgave av Paideia er viet artikler om kvalitet i barnehagen. Blant annet beskriver professor May Britt Drugli gode hverdagssituasjoner i barnehagen for de yngste barna. Rutinesituasjoner er gode arenaer for å oppleve fellesskap, trivsel og læring, mener Drugli.
 • Systematikk og utholdenhet gir bedre barnehager

  Vellykket utviklingsarbeid i barnehagen gjør at barn trives bedre og får bedre språk og sosiale ferdigheter. Det viser Thomas Nordahl og May Britt Drugli i en ny artikkel i Første steg. 
 • «Det ved vi om»-serien roses i Danmark

  Bokserien «Det ved vi om…» som også er utgitt på norsk, løftes fram som eksempel på «best practice» når det gjelder forskningsformidling av Utdannings- og forskningsdepartementet i Danmark. Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Hedmark og Ole Hansen, LSP, Aalborg universitet er redaktører for serien.
 • Nytt hefte om bruk av kartleggingsresultater i skolen

  Alle skoler har i dag god tilgang til data om hvordan elevene har det i skolen, men hvordan skal materialet brukes? I dette hefte viser professor Thomas Nordahl hvordan data kan analyseres systematisk og brukes aktivt for å forbedre praksis.
Flere nyheter