SePU

Nyheter

  • Nytt hefte om små barns utvikling og læring

    Et nytt hefte i Det vet vi om-serien tar opp forholdet mellom det nysgjerrige, lærende barnet og den voksne omsorgspersonen. Dette er interessant lesing for ansatte i barnehager, men også andre som møter de yngste barna i jobbsammenheng og for småbarnsforeldre.
  • Nye muligheter for rektorutdanning

    1. februar åpner Utdanningsdirektoratet for nye søknader til rektorutdanning.  Både Lars Arild Myhr og Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) vil forelese på studiet.
Flere nyheter