SePU

Nyheter

  • Finner lav sammenheng mellom pengebruk og elevprestasjoner

    Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark, har gjort en sammenlikning mellom skolene i Bergen og Trondheim. Den viser at Trondheim bruker mest penger per elev og har færre elever per lærer, men det ser ut til at Bergensskolene likevel er hakket bedre. 
  • Nordahl hovedinnleder på utdanningstoppmøte

    Samarbeid og dialog om utdanningsreformer er temaet når Danmarks minister for barn, undervisning og likestilling arrangerer utdanningstoppmøte i dag og i morgen. Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark, er hovedinnleder. 
  • Paideia: John Hattie med artikkel om synlig læring

    Professor John Hattie, hans forskning og bruken av denne forskningen har vært mye diskutert i de nordiske land i det siste. I en artikkel spesialskrevet til Paideia kommer Hattie inn på kritikk som har blitt reist mot forskningen. Han skriver også om hvordan hans resultater kan brukes. Tidsskriftet kan bestilles fra Dafolo:B...
Flere nyheter