Rammeflu

Logo endelig

Forslag til ny rammeplan for barnehagelærerutdanning er ferdigstilt og oversendt Kunnskapsdepartementet. Rammeplanutvalget har avsluttet sitt arbeid og sekretariatet er avviklet. Spørsmål om ny barnehagelærerutdanning kan rettes til postmottak@kd.dep.no.

Arbeidet med ny rammeplan for førskolelærerutdanning startet i januar 2011 og pågikk fram til 1. februar 2012. I dette tidsrommet ble det utarbeidet forslag til ny rammeplan for barnehagelærerutdanning i forskrifts form, nasjonale retningslinjer for kunnskapsområdene og forslag til indikatorer som kjennetegner god barnehagelærerutdanning.

Publisert: . Sist endret: .