Arena for kultur og språkfag - AKS

Arena for kultur- og språkfag er et av Høgskolen i Hedmarks strategiske forskningsområder for 2012-15. Fra 2004 var det innsatsområde. AKS er knyttet til Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap og består av fagfolk innen engelsk, musikk og norsk.

Dette miljøet er godt forankret i tidligere satsinger ved høgskolen. Det er i tillegg opptatt av å utvikle aktuell kompetanse gjennom samarbeid i nye fag- og forskningskonstellasjoner. Og det forenes gjennom en fagidé som vektlegger kultur- og språkfagenes didaktikk i forskning såvel som i utvikling av nye studietilbud.

På den ene siden satser AKS derfor aktivt på å videreføre resultater og erfaringer fra etablerte fag og satsingsområder. På den andre siden satses det like bevisst på å overskride tradisjonelle faggrenser og bygge et nytenkende faglig fellesskap med gode forutsetninger for å møte utfordringer som høgskolen og samfunnet står overfor.

AKS utgjør et viktig element i høgskolens og avdelingens master- og PhD-satsing.

Publisert: . Sist endret: .

Kontaktinformasjon

Spørsmål om innsatsområdet kan rettes til:

Professor Petter Dyndahl, tel +47 62 51 76 98, e-post petter.dyndahl@hihm.no

Professor Thomas Egan, tel +47 62 51 76 58, e-post thomas.egan@hihm.no