Videokonferanser
kan gjennomføres fra alle rom med Ciscoutstyr, og fra PCer som har installert Cisco Jabber (tidligere Movi). Dette brukes til møter, undervisning eller andre formål, og du trenger i utgangspunktet bare å reservere fysiske rom (Se nedenfor).

 

Opptak
Dersom det skal gjøres opptak på høgskolens opptaksserver (Cisco Content Server), må det bestilles tid.
Det kan gjøres opptak fra fire steder i høgskolen samtidig.
Vi kaller dem Cisco opptak 1, Cisco opptak 2, Cisco opptak 3 og Cisco opptak 4.
De behandles som rom du må bestille tid på. Av respekt for andres tid og planlegging, ber vi om at alle bestiller tid i en av de fire kanalene her:

 

Virtuelle møterom
Dersom du vil arrangere møte mellom flere parter via videokonferanse, er det enkleste å bruke et virtuelt møterom som alle deltakerne ringer til. For å unngå kollisjoner, ber vi om at de som skal arrangere slike møter bestiller tid på ett av de fem virtuelle møterommene på samme lenke som ovenfor. 

 

Publisert: . Sist endret: .