Det finnes muligheter for å se timeplaninformasjon fra TimeEdit i din egen Outlook-kalender. En timeplan kan da vises som en egen kalender ved siden av din personlige Outlook-kalender, på samme måte som du kan se kollegers kalender ved siden av din egen. Denne kalenderen vil oppdatere seg i forhold til endringer i TimeEdit, med en viss forsinkelse.

Gjør følgende:

  1. Finn fram den timeplanen eller oversikten du ønsker i webtimeplanene fra TimeEdit på høgskolens nettsider. Dette kan være timeplan for et kull, et emne, en lærer eller      andre typer oversikter.
  2. Hvis det ikke finnes menyvalg hverken øverst eller nederst i skjermbildet, velg Vis meny nederst til høyre.
  3. Velg så Tilpass øverst til høyre, og deretter Eksporter og så Kobling til abonnement.
  4. I dialogboksen som vises merker du og kopierer nettadressen, f.eks. ved å klikke i adressen og taste Alt+A (merk alt) eller ved å dra musepekeren over hele adressen for å merke den, og så taste Ctrl+C for å kopiere. Eventuelt kan du høyreklikke i adressen og velge Kopier.
    Du kan så lukke dialogboksen med krysset.
  5. I Outlook velger du Kalender, og deretter oppe på menybåndet Åpne kalender og Fra internett. I dialogboksen som vises klikker du i skrivefeltet og limer inn adressen med tastetrykket Ctrl+V. Bekreft med å velge OK.
    I neste boks kan du velge Avansert for å gi timeplankalenderen et eget navn. På spørsmål om du vil legge til kalenderen svarer du Ja.
  6. Kalenderen vil nå vises ved siden av andre kalendre du ser i skjermbildet. Du vil også finne den på lista til venstre i skjermbildet for å åpne eller lukke den.

Kalenderen kan oppdateres ved å lukke og åpne den, eller ved å velge meny Send og motta og så Oppdater mappe. Den oppdateres alltid når du starter Outlook eller velger Kalender på hovedmenyen. Men uavhengig av dette går det noen minutter mellom hver gang Outlook henter data fra TimeEdit. Det kan derfor gå noen minutter fra endring i TimeEdit til du kan få den fram ved å oppdatere i Outlook.

Publisert: .