Campus Evenstad ligger i hjertet av Østerdalen i Stor-Elvdal kommune, ca. 20 km sør for Koppang. Campus Evenstad er en av to campuser ved Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag, den minste avdelingen i Høgskolen i Hedmark.

På Campus Evenstad finner du et nært forhold mellom studenter og ansatte. Vi tilbyr utdanninger innen skog- og utmarksfag, jakt, fiske og naturveiledning, bioenergi og anvendt økologi.

Studiestedet ligger vakkert til ved Glommas bredder og nær jernbane og gjennomfartsveien Oslo-Trondheim. Koppang har ca 1500 innbyggere og med sin nye flerbrukshall for idrett- og kulturaktiviteter bidrar kommunesenteret med et variert tilbud.

Distriktet innbyr til et allsidig friluftsliv og har ypperlige forhold for jakt og fiske, noe studentene vet å benytte seg av. Rena som ligger 35 minutters bilkjøring lenger sør, har også gode fritidstilbud av mer tilrettelagt karakter.

Publisert: . Sist endret: .

Nyheter

  • Mår like stor eggtyv som rev

    Rødreven har fått mye oppmerksomhet som reirplyndrer av verste sort. Kameraovervåking av storfugl-, orrfugl- og lirypereir viser at måren er en minst like stor trussel. 
  • Virker akupunktur på dyr?

    I en artikkel publisert i Norsk veterinærtidsskrift konkluderer professorene Jon M. Arnemo fra Høgskolen i Hedmark og Eystein Skjerve fra NMBU Veterinærhøgskolen med at det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for å anbefale akupunktur til dyr. Likevel er denne "behandlingen" svært utbredt. 
  • Kreert til doktor

    Mikkel Andreas Jørnsøn Kvasnes ble torsdag tildelt graden philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt økologi av styret i Høgskolen i Hedmark. Rypeforskeren er med det den fjerde som har disputert for graden på doktorgradsprogrammet PhD in Applied Ecology.