Nyheter

  • Ingeborg tar et Årsstudium i agronomi på Campus Blæstad.

    Drømmer om livet på landet

    Ingeborg Lauvland (21) fra Kristiansand går Årsstudium i agronomi ved Campus Blæstad. Til sommeren vil hun være et steg nærmere å realisere småbruksdrømmen. 

  • Utvekslingsstudent fra Sør-Afrika

    Utvekslingsstudent fra Sør-Afrika

    Den første studenten som er finansiert gjennom et Brian O’Connell-stipend fra SANORD har kommet til Høgskolen, og skal ta masterfag ved Campus Evenstad.