Høgskolestyrets leder og høgskoledirektøren kaller inn til møte i Høgskolestyret tirsdag 9. desember kl 0900. Møtet holdes i klasserom 4 på Terningen Arena.

På agendaen i dette møtet står blant annet en orientering om fagområdet bioteknologi, budsjett 2015, kunngjøring av åremålsstilling som rektor og opptaksrapport for 2014.

Se fullstendig saksliste under:

Publisert: .