Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør kaller inn til styremøte 24. september og styreseminar 25. september på Staur gård i Stange.

Styremøtet starter med behandling av ordinære styresaker kl 1300 onsdag 24. september, slik det fremgår av den vedlagte sakslisten. Deretter avholder styret et lukket styreseminar med forventet avslutning kl 1200 torsdag 25. september.

Innkalling og sakspapirer:

 

Publisert: .