Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør kaller inn til møte i Høgskolestyret onsdag 12. november på Terningen Arena, klasserom 3, med start kl 0900. 

På agendaen til dette møtet er blant annet forslag til høgskolens studieprogram for studieåret 2015-16, foreløpig budsjett 2015 og foreløpig intern fordeling av bevilgning 2015, samt sak om styrings- og ledelsesmodell for Høgskolen i Hedmark for styreperioden august 2015 til juli 2019. 

Innkalling og sakspapirer:

 

 

 

 

Publisert: .