Møte i Høgskolestyret 4. juni 2015

Torsdag 4. juni kl 1200 møtes styret ved Høgskolen i Hedmark på Høsbjør hotell for blant annet å tildele Oddgeir Andersen graden philosophiae doctor (Ph.d) i anvendt økologi. 

På den omfattende agendaen på dette siste styremøtet før sommeren står også ansettelse av prorektorer for henholdsvis utdanning og forskning. 

Se innkalling og sakspapirer under:

 

 

Publisert: .