Møte i Høgskolestyret 30. april 2015

Styret ved Høgskolen i Hedmark skal torsdag 30. april møtes på Campus Blæstad. Møtet starter kl 0900. 

Det kalles inn til møte i Høgskolestyret torsdag 30. april. Møtet finner sted på Campus Blæstad, med oppstart kl 0900.

På sakskartet står blant annet en orientering fra rektor om strukturmeldingen - Meld. St. 18 (2014-2015). I tillegg skal organiseringen av høgskolens fellesledd fra 1. august 2015 under ny ledelsesmodell med ansatt rektor opp. Styret får seg også forelagt en rapport om Blæstad og utviklingen ved institutt for jordbruksfag.

Les fullstendig saksliste i innkallingen:

Publisert: .