Møte i Høgskolestyret 12. mars 2015

Styremøtet 12. mars finn stad i Biohus rom 113 på Campus Hamar

Leiar av Høgskolestyret og høgskoledirektøren kallar inn til møte i Høgskolestyret torsdag 12. mars frå kl 0900. 

Møtet finn stad på Campus Hamar, Biohus rom 113.

Det er fleire saker denne gongen som ikkje vert offentlege før styret har behandla dei. Mellom anna skal sak om tilsetting av ny rektor opp. Styret skal også behandle sak om nominasjon av kandidatar til verv som eksterne styrerepresentantar for neste styreperiode. Ho er heller ikke offentleg. 

Innkalling og sakliste

Publisert: .