Høgskolestyret (innkallinger og protokoller)

Styrende dokumenter (lover, forskrifter, rundskriv mm) 

Rapporter og resultater (årsrapport, opptaksrapport, kvalitetsrapport mm)

Økonomi og regnskap

Årlige tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet:

I henhold til økonomireglementet skal de årlige tildelingsbrevene fra Kunnskapsdepartementet legges ut på institusjonenes nettsider.
Oversikt over tildelingsbrevene til HH er lagt ut i vår Utdanningshåndbok

Avlagt årsregnskap

Høgskolens avlagte årsregnskap er tilgjengelig i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

 

 

Publisert: . Sist endret: .