Høgskolestyret ved tidligere Høgskolen i Hedmark (innkallinger og protokoller)

Styrende dokumenter for tidligere Høgskolen i Hedmark (lover, forskrifter, rundskriv mm) 

Strategisk plan 2013 - 2016

Rapporter og resultater (årsrapport, opptaksrapport, kvalitetsrapport mm)

Økonomi og regnskap

Årlige tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet:

I henhold til økonomireglementet skal de årlige tildelingsbrevene fra Kunnskapsdepartementet legges ut på institusjonenes nettsider.
Oversikt over tildelingsbrevene til gamle Høgskolen i Hedmark er lagt ut i Utdanningshåndboka

Avlagt årsregnskap

Høgskolens avlagte årsregnskap er tilgjengelig i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

 

 

Publisert: . Sist endret: .