Sentrale lover, forskrifter og rundskriv (lov om universiteter og høgskoler, mm)

Lokale styrende dokumenter (Strategisk plan, etiske retningslinjer mm)

Rapporter og planer (tildelingsbrev, opptaksrapport, kvalitetsrapport mm)

Utkast til handlingsplan for Mangfold og likestilling 2011 - 2012 ved Høgskolen i Hedmark i word og pdf-format


Økonomi og regnskap

Årlige tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet:

I henhold til økonomireglementet skal de årlige tildelingsbrevene fra Kunnskapsdepartementet legges ut på institusjonenes nettsider.
Oversikt over tildelingsbrevene til HH er lagt ut i vårt Kvalitetsarkiv

Avlagt årsregnskap

Høgskolens avlagte årsregnskap er tilgjengelig i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)


Høgskolestyret:

Innkallinger og referat fra Høgskolestyrets møter

 


Fra kvalitetsarkivet - rutiner og retningslinjer:

Forskning

Studie

Personal

Økonomi 

 

Høgskolen i Hedmark sin Kvalitetshåndbok for utdanning 

Publisert: . Sist endret: .