Nyttig informasjon

Flere nyheter

Nyheter

  • Fusk og plagiering

    Eksamenstiden nærmer seg – vet du hva som regnes som fusk og plagiering?
  • Hjertestarter kan redde liv

    Sjansen for å overleve hjertesvikt øker ved bruk av hjertestarter, særlig i kombinasjon med hjerte-lungeredning. Hjertestarter finnes tilgjengelig på mange av høgskolens campuser. 
  • Fokus på det positive

    Flere av høgskolens ansatte deltar i verdenskonferansen i Positive Deviance. Her er blikket rettet mot positive avvik som virker til tross for at statistiske data tilsier at det ikke skal virke.