Internasjonalt semester i Namibia 2016 for BLU studentene

I mange år har studenter ved Høgskolen i Hedmark reist til Namibia for å arbeide i skoler og barnehager. Ved å søke om Internasjonalt semester (30 sp) kan barnehagelærerstudenter (BLU) benytte seg av denne fantastiske muligheten å reise til Namibia. Tar du sjansen, får du en uforglemmelig opplevelse!

  

Hvem kan ta Internasjonalt semester i Namibia?

  • alle studenter som går på barnehagelærerutdanningen

 

Hva får du du ved å ta Internasjonalt semester?

  • erfaring fra barnehager helt utenom det vanlige
  • nye perspektiver på fagområdet ditt og egne arbeidsmåter
  • mulighet til å oppleve og møte spennende mennesker
  • utvidet horisont og økt kulturell kompetanse
  • 30 verdifulle studiepoeng som blir en del av utdanningen/graden din

 

 Når foregår Internasjonalt semester?

  • i 5. semester (høst tredje studieår)
  • forberedelseskurs på Campus Hamar i august
  • 3 måneder i utlandet i september, oktober og november
  • eksamen i desember

 

Fristdato for Internasjonal semester høst 2016

 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon?

 

Sjekk også ut faktaarkene om innhold og organisering Internasjonalt semester i Namibia

 

Publisert: . Sist endret: .