Nyheter

  • HH-professor opponerer i Paris

    26. november 2017 er det disputas ved Sorbonne-universitetet over en avhandling som handler om sider ved språksituasjonen i innvandrertette bydeler i Oslo. Professor Lars Anders Kulbrandstad ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap er medlem av bedømmelseskomiteen. Avhandlingen er skrevet på fransk, og disputasen fo...
  • James Coburn disputerte

    22. november forsvarte James Coburn sitt doktorgradsarbeid foran en enstemmig bedømmelseskomite. Dette er andre kandidat som uteksamineres fra høgskolen sitt doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og også denne disputasen ble gjennomført med glans.
  • Fusk og plagiering

    Eksamenstiden nærmer seg – vet du hva som regnes som fusk og plagiering?

Kalender

Ingen tilgjengelige hendelser