Nyheter

  • Ansvarlige forbrukere gir grønt skifte

    “Det grønne skiftet” er blitt et av årets store fyndord. I denne kronikken skriver førstelektor Victoria Thoresen om hvordan utdanning kan bidra til å skape ansvarlige forbrukere som tar sin del av ansvaret for å få til det grønne skiftet i praksis. 
  • Masterstudenter lærer om realfagenes røtter

    16. september var Haugesamlingen rammen for masterstudentene i Realfagenes didaktikk (MIR). Fordi samlingen er rikholdig utstyrt med pedagogisk materiale i matematikk og naturfag, var det naturlig å legge starten av emnet Realfagenes didaktikk hit.