Evenstad er bare en liten prikk på kartet, men har forbindelser ut i hele verden. Utenlandske studenter velger Evenstad som studiested, og Evenstadstudenter reiser ut. 

Forskningen satser tungt på internasjonalt samarbeid. Som student har du ulike muligheter til å ta del i vår internasjonal virksomhet. Det har vist seg at studenter med utenlandserfaring står mye sterkere i arbeidsmarkedet enn deres medstudenter som bare har holdt seg innenfor landesgrensene.

Kom deg ut!

Evenstad-kurs i utlandet

Evenstad tilbyr to kurs med internasjonale ekskursjoner: Nordisk Naturforvaltning med 2-ukers ekskursjon til Island, og Tropisk økologi og naturforvaltning med 4-ukers ekskursjon til Tanzania. Ta kontakt med studieveileder om du ønsker mer informasjon.

Kortkurs i utlandet

Campus Evenstad samarbeider med ulike institutsjoner om internasjonale intensivkurs i utlandet eller på Evenstad. Slike kurs er delvis finansiert gjennom Erasmus-IP eller Nordplus-nettverket NORDNATUR, er godkjent som valgfag i Evenstads bachelorutdanninger og gir vanligvis stipend til deltakelse.

Delstudier i utlandet

Ønsker du å ta et par semestere av bachelor- eller masterutdanningen din i utlandet, så finnes det mange muligheter. Vi har avtaler med mange partnere nært og fjernt som tilbyr tilsvarende eller supplerende fag som vi godkjenner for studieløpet ditt. Vi har også skreddersydd noen ferdige utdanningspakker for deg som inkluderer et utenlandssemester hos noen av våre hovedpartnere.

Praksis eller bacheloroppgaver i utlandet

Kanskje ønsker du å få praksis i utlandet i semesterferien eller etter fullført studie? Eller du ønsker å skrive bachelor- eller masteroppgaven din i utlandet? Vi gir deg gjerne råd om slike muligheter.

Internasjonale masterprogram

Evenstad tilbyr en engelsk Master i anvendt økologi. Det er både norske og utenlandske studenter som tar denne masterutdanningen. I tillegg til å bli flink i engelsk vil du også komme i kontakt med vårt internasjonalt forskningsmiljø. Og du kan vurdere å ta noen av masterkursene i utlandet hos noen av våre partnere. Dessuten har noen av våre partnere interessante masterprogram som kan være relevante for deg.

Engelske kurs for internasjonale studenter

Evenstad tilbyr engelske kurs for internasjonale studenter både på vårsemesteret og høstsemesteret, og dessuten praksisplasser i våre forskningsprosjekt. Dermed har vi årlig omtrent 20 internasjonale studenter på campus. Kursene er også åpne for norske studenter. De egner seg spesielt for deg som vil ha en kortversjon av noen norske fag, og tilegne seg engelsk terminologi. De kan tas som valgfag.

Publisert: . Sist endret: .