Nyheter ved Campus Elverum

  • Gratis tannpleieklinikk

    Studenter og alle ansatte ved Terningen Arena gis tilbud om tannpleiebehandling. Behandlingen er gratis og blir utført av tredjeårs bachelorstudenter i tannpleie, under veiledning av tannpleier.
  • App skal gi bedre undervisning

    For å imøtekomme studentenes ønske om undervisning som skaper større motivasjon og engasjement, utvikler Høgskolen i Hedmark en app som del av utdanningen i dokumentasjon av helsehjelp. 
  • Excellens inte tillräckligt - sök de positiva avvikarna!

    Erik Niklas Bjurström, prodekan forskning ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, forklarer her hvordan Positive Deviance kan være en metode for å oppnå større praktisk impact av forskning. I neste uke arrangeres det en workshop om Positive Deviance.