Studier innen bærekraftig bruk av jord, skog og utmarksarealer.

For at fremtidige generasjoner også kan høste av naturen fokuserer vi på matproduksjon i vid forstand med fokus på miljø, klima og teknologi og på bruken av naturressursene i en balanse mellom natur, mennesker og økonomi. Vi ønsker å utdanne studenter som bidrar til entrepenørskap og innovasjon rundt våre naturressurser

Studier ved Campus Blæstad:

Bachelor i agronomi

Bachelor i landbruksteknikk

Årsstudium i agronomi

Årsstudium i landbruksteknikk

Årsstudium i økologisk landbruk
(deltid over 2 år, nett- og samlingsbasert)

Master i bærekraftig landbruk

 

Studieadministrasjon Blæstad

Elisabeth Røe
Tlf 625 41 602
E-post: elisabeth.roe@hihm.no

 

Publisert: . Sist endret: .