Om Tilsettingsutvalget

Tilsettingsutvalget (TU) tilsetter i undervisnings- og forskerstillinger. Unntaket er professor- og dosentstillinger, der styret har tilsettingsmyndigheten.

TU har 5 medlemmer: 2 tjenestemannsrepresentanter oppnevnt av de tillitsvalgte, dekan ved den aktuelle avdeling, prodekan for forskning Jørgen Klein, høgskoledirektør Pål E. Dietrichs og personal- og organisasjonsdirektør Finn Huseby (Utvalgets leder).

Sekretær personalkonsulent Anne Berit Halberg.

Tjenesterepresentanter per 23.5.2016:

Forskerforbundet

Medlem: Terje Motrøen
Vara: Bente Skogvang

Utdanningsforbundet

Medlem: Jon Anders Græsli
Vara: Kari Kvaal

 

Om Tilsettingsrådet 

Tilsettingsrådet (TR) tilsetter i teknisk/administrative stillinger, med unntak av enkelte sentrale lederstillinger, der styret har tilsettingsmyndigheten.

TR har 5 medlemmer, men tjenestemannsrepresentantene skifter mellom følgende stillingsgrupper:

  • Administrative ledere, saksbehandlere og kontorstillinger (Randi Skjæret og Berit Skavern, vara; Randi Svenkerud, Bodil Hekne, Heidi Anine Larsen Rita Lang-Ree og Camilla Tømta)
  • Bibliotekstillinger og ingeniørstillinger (Anette Danielsen og Else-Berit Stenseth, vara; Anne Myrtrøen, Kirsten Frydenlund og Trond Are Bakaas)
  • Driftstekniske- og renholdstillinger (Tore Fossum og Berit Skavern, vara; Tor Engen og Hanne Saugerud)

I tillegg er dekan ved den aktuelle avdeling, høgskoledirektør Pål E. Dietrichs og personal- og organisasjonsdirektør Finn Huseby (Rådets leder) medlemmer. Ved administrative stillinger i høgskoleadministrasjonen deltar også leder av eiendom og innkjøpsseksjonen Hans Petter Nyberg som medlem i TR.

Sekretær personalkonsulent Anne Berit Halberg.

Publisert: . Sist endret: .