Studie- og utdanningsseksjonen omfatter studentadministrasjonen på avdelingene, generell administrasjon av studier og studietilbud, Ped-IT, opptakskontor, studiekontor. Studie- og utdanningsseksjonen ledes av prorektor Stine Grønvold, og ansvaret for å drifte Læringsmiljø- og Utdanningsutvalg ligger også her.

Studentadministrasjonen ved hver avdeling har ansvar for tilrettelegging av eksamen, utdanningsplaner og studieveiledning. Ved hver avdeling er det kontaktpersoner for studenter som har behov for spesiell tilrettelegging i studiesituasjonen.

Høgskolen har en avtaleportefølje med internasjonale samarbeidspartnere. Det er egne kontaktpersoner for internasjonalisering på hver campus.

PedIT-koordinator arbeider med å utvikle og legge til rette for pedagogisk bruk av IKT i høgskolen. Det er først og fremt avdelingene, fagmiljøene, de faglig ansatte som er målgruppe for dette arbeidet. Vi bistår disse med veiledning, kompetanseutvikling og tilrettelegging av teknologi og andre forhold. Kontaktperson er Svein Foss.

Studie- og opptakskontoret ledes av studiesjef Astrid Sandvoll. Enheten har ansvar for opptak av studenter til høgskolens studier og gir veiledning om søkerprosessen og om kvalifikasjonskrav til de ulike utdanningene.Opptaksarbeidet ledes av opptaksleder Elisabeth Nikolaisen. For øvrig har enheten en støttefunksjon i forhold til studentadministrasjonen ved avdelingene i høgskolen. Studiekontoret har blant annet overordnet ansvar for Felles Studentsystem (registrering av studier og studentdata), all rapportering av studentdata til Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) og sekretariatsfunksjon for kvalitetssikring av studieplaner. Studiekontoret drifter ulike fagteam hvor studieadministrative spørsmål drøftes på tvers av avdelingene; Fagteam eksamen, Fagteam FS, Fagteam kvalifikasjoner, Fagteam Nexus (studieplaner) og Fagteam praksis.

Publisert: . Sist endret: .