Oppgavene som sorterer under personal- og organisasjonsseksjonen er:

  • Strategisk personalledelse og organisasjonsutvikling
  • Personaladministrasjon
  • Personalforvaltning
  • Lønn
  • Omstillings- og endringsprosesser
  • Koordinering og drift av medbestemmelsesordningen
  • Løpende organisasjonsrelaterte spørsmål

Personalseksjonen ledes av personaldirektør Finn Huseby

Publisert: .