Økonomiseksjonen består av regnskap- og økonomistyringsenhet, og seksjonen ledes av økonomidirektør. 

Arbeid i økonomiseksjonen

 • Regnskapsføring, fakturering, behandling av inngående leverandørfaktura
 • Budsjettering, økonomirapportering internt og eksternt
 • Analyser, saksbehandling og veiledning
 • Håndtering av bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet

Ansatte i økonomiseksjonen:

Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk tlf. 62 43 00 87

Økonomidirektør

Åmund Lekve

Controller

Liv Grethe Vangen

Regnskapssjef

Randi Svenkerud

Nestleder regnskapsenhet

Hanne Trovåg Jonassen

Regnskapsmedarbeider

Gunnar Dahl

Regnskapsmedarbeider

Ola Brevig

Regnskapsmedarbeider

Åse Randi Nordstad

Controller

Helene Herland Bakke

Controller

Marit Eli H. Nervik

Controller

Ingjerd Bjørke-Hansen

Controller

Håkon Rønes

Controller

Mer detaljerte oppgaver:

Både regnskap og økonomistyring er lederstøtte og hovedoppgavene (i samarbeid med ledelsen) er:

 • Analyser
 • Oppfølging av regnskap
  • Fakturering, registrering av innbetalinger.
  • Følge opp utestående fordringer, herunder purringer og inkasso.
  • Oppfølging og avstemming av anleggskartotek.
  • Forkontroll og etterkontroll i Basware.
  • Betaling av fakturaer.
  • Utbetaling av lønnsfiler.
  • Oppfølging av leverandører.
  • Bokføring av bilag.
  • Avstemming.
  • Studieavgift, depositum, bank.
  • Utarbeider og følger opp plan for måneds, tertial- og årsavslutning.
Publisert: . Sist endret: .