Kommunikasjonsseksjonen ved Høgskolen i Hedmark har rekruttering av nye studenter som sin viktigste oppgave. 

Stand-Lillestrøm_536

Studentrekruttering er en hovedoppgave for Kommunikasjonsseksjonen. Å synliggjøre høgskolen på utdanningsmesser og svare på spørsmål fra unge studiesøkere er god profilering.

Seksjonen har ansvaret for planlegging, koordinering, gjennomføring og evaluering av den årlige sentrale kampanjen for studentrekruttering rettet mot en generell målgruppe av søkere til høyere utdanning. Tiltak vi gjennomfører er blant annet høgskolens deltakelse på utdanningsmesser, skolebesøk, utvikling av trykt studiekatalog, annonsering i ulike kanaler, mm. 

Seksjonen har også ansvaret for utvikling og drift av høgskolens nettsider, samt oppdatering av innhold.  

Vi bistår også ledelsen, avdelingene og andre fagseksjoner med kommunikasjonsfaglig råd og støtte. 

Hvem er vi

 

Publisert: . Sist endret: .