Drift og eiendomsforvalting i Høgskolen i Hedmark har det faglige ansvar for organisasjonsutvikling og eiendomsforvaltning. Seksjonen er også tillagt et overordnet ansvar for medbestemmelsesordningen i høgskolen. Videre ligger det innen fagområdet et ansvar for juridisk rådgivning og oppgaveløsning i hele høgskolen.

Departementets krav om god eiendomsforvaltning i sektoren krever en enhetlig tilnærming innen fagområdet. Gjennom O og E seksjonen vil høgskolen kunne sikre fokus på bygningsmessige fornuftige vurderinger både på kort og lang sikt. Et helhetlig perspektiv på så vel daglig drift som studiestedsutvikling, vil bidra til å profesjonalisere vår rolle som kunde i ulike leieforhold.

Følgende overordnede oppgaver løses ved seksjonen :

 

1.1.Organisasjon

 • fagmyndighet på høgskoledirektørens vegne for strategisk organisasjonsutvikling i høgskolen
 • koordinering og drift av medbestemmelsesordningen
 • prosjektledelse i institusjonsprosjekter
 • omstilling/ endring
 • løpende organisasjonsrelaterte spørsmål.

 

1.2.Juridisk

 • generell juridisk rådgivning
 • avtaleforvaltning (nasjonalt/ internasjonalt)

1.3.Eiendom

 • forvaltning av høgskolens eiendomsmasse
 • kontakt og oppfølging med utleiere
 • fagansvar for drift av høgskolens eiendomsmasse
 • fagansvar for renhold i høgskolens eiendomsmasse
 • eiendomssikkerhet, herunder adgangskontroll.
Publisert: . Sist endret: .