Nyheter

  • Dobbelt professorkompetanse

    På høgskolestyremøtet 19. desember ble Thor-André Skrefsrud tilsatt som professor i pedagogikk og religionsdidaktikk. 
  • HH-professor opponerer i Paris

    26. november 2016 er det disputas ved Sorbonne-universitetet over en avhandling som handler om sider ved språksituasjonen i innvandrertette bydeler i Oslo. Professor Lars Anders Kulbrandstad ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap er medlem av bedømmelseskomiteen. Avhandlingen er skrevet på fransk, og disputasen fo...