Campus Elverums overordnede fag- og forskningsprofil er folkehelse. Forskningen ved avdelingen skal kjennetegnes ved at den:
• skal ha forankring i folkehelsetenkning.
• skal bidra til å utvikle den nasjonale og internasjonale kunnskapen om folkehelse, spesielt innen psykisk helse og samfunn, aktiv livsstil og helse, og sykepleievitenskap.
• skal kjennetegnes av brukermedvirkning, tverrvitenskapelig kunnskapstilfang og kunnskapsdannelse i og for praksis.
• skal bidra til økt kunnskap for de institusjoner og organisasjoner i samfunnet som driver helsefremmede virksomhet. 

Forskningsområder

Avdelingens forskningsaktivitet er samlet i tre forskningsområder som støtter opp under avdelingens folkehelseprofil, og som har en forankring i masterprogrammene ved avdelingen:
• Forskningsområde for psykisk helse og samfunn
• Forskningsområde for aktiv livsstil og helse
• Forskningsområde for kvalitet og samhandling i sykepleie

illustrasjonsfoto: Colorbox
illustrasjonsfoto: colorbox
Illustrasjonsfoto: Colorbox
illustrasjonsfoto: Colorbox
Illustrasjonsfoto: Colorbox

 

Forskningsprosjekter ved Campus Elverum, Avdeling for folkehelsefag


Forskningsnytt Elverum

Bare se og ikke gjøre?

Ny studie viser at studenter ved kroppsøvingslærerutdanningene opplever at de tilbringer tiden i praksis med å observere praksislærer og medstudenter, mens de aller helst vil kaste seg ut i det og prøve seg som ansvarlige lærere.


 Les flere forskningsnyheter fra Campus Elverum

 

Innsatsområde 2001 - 2011

Psykisk helse og samfunn: kunnskapsdannelse i praksis

Publisert: . Sist endret: .