Fusjonen mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark ble formelt godkjent i statsråd 14. oktober 2016 og fra 1. januar 2017 ble fusjonen iverksatt under navnet Høgskolen i Innlandet.

Inntil en ny organisasjon er på plass fra 1. januar 2018, vil de to tidligere institusjonenes organisasjoner være de gjeldene med sine respektive fagavdelinger og administrasjoner under én felles rektor og ett felles styre.

Publisert: . Sist endret: .