office-figur

Tilgang for ansatte

I teknisk test av Office 365 for ansatte gis det tilgang til tre tjenester i Microsofts skytjenester:

 • Office Online. Dette er Microsoft sine Officeprogrammer (Word, Excel, PowerPoint m.fl.) i en nettleser som f.eks. Internett Explorer.
 • Officepakke til nedlastning. Dette er Microsoft sine Officeprogrammer som du kan laste ned og installere på inntil 5 PCer, 5 nettbrett og 5 telefoner.
 • OneDrive. Dette er lagringsplass i Microsofts skytjeneste.

Du finner tjenestene ved å gå til portal.office.com i en nettleser og logge inn med din epostadresse og ditt feidepassord. (NB: Kun ansatte som er med i teknisk test har tilgang)
Data som lagres i Office 365 sine tjenester lagres på lagringssystemer både i og utenfor EU. Dette gjelder data som lagres i OneDrive og OneNote, og også alt som skrives i Office Online (Office i nettleser). Dette gjelder også om man bruker Office 365 til samskrivning. Selv om man planlegger å lagre data et trygt sted når man er ferdig med å skrive, må man være obs på at alt som skrives i Office online fortløpende lagres i skytjenesten.

Forpliktelser

All bruk av disse tjenestene må til enhver tid skje i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Lover og forskrifter som er relevante er bl.a.

 • Personopplysningsloven har regler om sikring av personopplysninger i skytjenester.
 • E-forvaltningsforskriften har regler om sikring av informasjonsverdier i skytjenester når institusjonen benytter slike tjenester til kommunikasjon med enkeltpersoner eller andre forvaltningsorganer.
 • Arkivloven har regler om at arkivmateriale ikke kan arkiveres lovlig i skytjenester som lagrer slikt materiale i utlandet.
 • Regnskapslovgivningen har regler som i utgangspunktet setter forbud mot lagring av regnskapsmateriale på datamaskiner plassert i land utenfor Norden

Andre lover og forskrifter:

 • sikkerhetsloven
 • helseregisterloven
 • forvaltningsloven
 • offentlighetsloven
 • åndsverkloven
 • standarder og retningslinjer for revisjon
 • strategisk plan ved høgskolen
 • virksomhetsplaner i høgskolen

Trygg lagring

Data som ikke kan lagres i skytjenester kan lagres på høgskolens ordinære lagringsløsninger som er lokalisert på våre egne servere:

 • H:
 • G:
 • Microfocus Filr for de som er med på test av denne.

Brukerstøtte har begrenset support på Office 365, kontakt brukerstøtte om du har spørsmål.
(brukerstotte@hihm.no – 624 30499)

Publisert: . Sist endret: .