Anna Elise Gibson, Stian Sand Gunnarsen og Andreas Myki Beachell.

På bildet ser vi fra venstre Anna Elise Gibson, Stian Sand Gunnarsen og Andreas Myki Beachell.

Under det tradisjonelle Blæstad-julebordet 9.desember, ble tre tidligere bachelor- og masterstudenter hedret for strålende innsats for sine bachelor- og masteroppgaver.

Etter at Blæstad mannskor hadde satt stemningen for resten av kvelden med fremførelse av julesanger, stod både julemiddagen og taler for tur. Instituttleder Fred Håkon Johnsen hadde gleden av å tildele kvalitetsstipend til tre heldige vinner i sin tale.

Mange gode kandidater

Kandidatene måtte levere innen fristen og få enten A eller B på sin besvarelse, og det var fem agronomistudenter, sju landbruksteknikkstudenter og to masterstudenter som oppfylt disse kriteriene.

Til slutt fant juryen ut at Andreas Myki Beachell, Stian Sand Gunnarsen og Anna Elise Gibson alle hadde levert oppgaver med «fremragende kvalitet». Vinnerne ble hedret med et kvalitetsstipend på 25 000 kr.

Fornøyde vinnere

Den tidligere agronomistudenten Andreas Myki Beachell var overrasket da Fred Håkon Johnsen sa hans navn. - Det var mange andre gode oppgaver som var med i konkurransen, og som likså godt kunne stukket av med seieren. Men det er selvsagt morsomt å få så god tilbakemelding på oppgaven, sa Beachell som begynte på en master i plantevitenskap ved NMBU etter endt skolegang på Blæstad.

Stian Sand Gunnarsen fikk kvalitetsstipend for beste bacheloroppgave i landbruksteknikk. Han sier at hovedfokus var å lage en god og solid oppgave. - Tanken om mulighet for å vinne kvalitetsstipendet var selvsagt til stede under prosessen, og en god motivator til å strekke seg lenger.
Det holdt tydeligvis, for Gunnarsens oppgave ble ansett best av de sju oppgavene som oppfylte kriteriene. - Jeg vil rette en takk til juryen og til de som har bidratt til at oppgaven ble til, avsluttet en fornøyd og overrasket landbruksteknikker.

Stipendet for beste masteroppgave i bærekraftig landbruk gikk til amerikanske Anna Gibson. Hun skrev oppgaven ‘Norwegian Red Heifers Grazing in Outfield Pastures of Southeastern Norway - A case study on Heifer Weight Gain and Body Condition’. - Jeg tror vi alle er vår verste kritikere, så jeg trodde ikke jeg skulle få en slik utmerkelse. Jeg ble veldig rørt da Fred leste hva juryen mente om oppgaven min, sa Anna Elise Gibson.

Rekordmange

Og når tredjeårsstudentene på Blæstad inviterer til julebord, kjenner ansatte og studenter sin besøkelsestid. Med 119 ansatte og studenter tilstede under julebordet ble det fullt i festsalen i hovedbygningen på Blæstad, og det la forholdene til rette for god førjulsstemning.

Publisert: .