Fusjon – hva betyr det for deg som student?

1. januar 2017 er Høgskolen i Hedmark historie og du blir student ved Høgskolen i Innlandet. 

Fusjonen har bl.a. som mål å utvikle en enda bedre høgskole, men dette betyr ikke at du som student vil møte en helt annen studiehverdag når du kommer tilbake til ditt studiested etter juleferien. 

Studentkort: Alle studentkort virker som normalt til annen informasjon gis.

Sentralbord: felles telefonnummer for Høgskolen i Innlandet er 62 43 00 00 fra 1.1.2017

Pålogging: Ingen endring i pålogging til høgskolens systemer inntil videre. Eksempel: som student ved tidligere Høgskolen i Hedmark skal du fortsatt velge Høgskolen i Hedmark som institusjon ved pålogging til Studentweb.

Studieprogram: Det foretas ingen umiddelbare endringer i høgskolens studieprogrammer, og du har rett til å fullføre etter den studieplanen du er tatt opp til. Du kan forholde deg til samme studieveiledere som tidligere for ditt studieprogram.

Vitnemål: Vitnemål utstedes fra Høgskolen i Innlandet fra og med 1. januar 2017.

Semesteravgift: Semesteravgiften økes fra 420 kroner til 445 kroner per semester. Dette er vedtatt av den nye Studentsamskipnaden i Innlandet og godkjent av Kunnskapsdepartementet. SAIH-avgiften er 30 kroner per semester. Lisens- og materiellavgiften er uendret.

Rettigheter og plikter: Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Hedmark, som regulerer dine rettigheter og plikter som student, vil gjelde ut inneværende studieår. Ny studieforskrift for Høgskolen i Innlandet vil tre i kraft fra 1. august 2017.

 

Du kan følge utviklingen i fusjonsprosjektet på fusjoninnlandet.no, og fra 1. januar får Høgskolen i Innlandet nye nettsider: inn.no

 

 

Publisert: . Sist endret: .