Fusjon av SOPP og SiH – hva betyr det for deg som student?

Studentsamskipnaden i Oppland og Studentsamskipnaden i Hedmark slår seg sammen til Studentsamskipnaden i Innlandet.

Høgskolen i Oppland og Høgskolen i Hedmark slås sammen med virkning fra 1. januar 2017 under navnet Høgskolen i Innlandet. Dette innebærer at Studentsamskipnaden i Oppland og Studentsamskipnaden i Hedmark slår seg sammen fra samme tidspunkt til Studentsamskipnaden i Innlandet.

Du som student vil i starten imidlertid merke lite til dette, studentvelferden vil inntil videre fortsette som i dag i Oppland og Hedmark.

Samkjøring av systemer og utvikling av felles studentvelferd

Fusjonen har bl.a. som mål å utvikle en enda bedre studentsamskipnad. Styret til den nye studentsamskipnaden vil i begynnelsen av 2017 igangsette en strategiprosess for å utvikle felles studentvelferd til studentene ved Høgskolen i Innlandet. Samtidig skal en mengde forhold og systemer samkjøres som et resultat av fusjonen.

Noen endringer må av praktiske årsaker gjelde allerede fra 1. januar 2017:

Sentralbord: Studentsamskipnaden i Innlandet sitt sentralbordtelefonnummer vil være        41 45 49 00.

Adresse: ny postadresse blir Studentsamskipnaden i Innlandet, Postboks 194, 2601 Lillehammer. Besøksadresser blir som før.

Semesteravgift: Kunnskapsdepartementet har vedtatt at semesteravgiften i 2017 blir, inntil til annet er bestemt, kr 445 kroner per semester for studenter tilknyttet Høgskolen i Innlandet.

Nærmere informasjon om fusjonen vil bli lagt ut fra 2. januar 2017.

Publisert: .